"Tillsammans kan vi göra Svensk industri ännu starkare"


Nästa Forumträff.

PGA Corona är alla aktiviteter inställda tills vidare. Håll utkik på hemsidan.

Har du idéer om kommande verksamhet eller intresserad av att medverka inom Förbättringsforum kontakta projektledare Anders Gullander

Var rädd om dig !


GDPR trädde i kraft 25 maj 2018

Läs vår uppdaterade Personuppgiftspolicy här


Projektledare:

Anders Gullander 070-345 60 66

Gunilla Almling 070-885 87 48

Sven Jirby 070-621 00 72


Har du uppdaterat din e-mailadress??

 

 
 


Du är inte inloggad som medlem. Logga in

FörbättringsForum är den tillverkande industrins nätverk inom området ständiga förbättringar. Avsikten är att vara ett fristående forum för ett systematiskt utbyte av idéer och erfarenheter inom området. Forumet är helt oberoende av externa finansiärer, organisationer, utbildnings- och konsultföretag. Medlemskapet är kostnadsfritt.

FörbättringsForum drivs som ett samarbetsprojekt mellan Centrum för Arbetslivsutveckling, företaget Almlings Agenda, tidningen Verkstäderna samt tidningen Bättre Produktivitet.

"Tillsammans kan vi göra Svensk industri ännu effektivare!"

Mediapartners
I tidningen Verkstäderna hittar du aktuell information om kommande aktiviteter. I tidningen kan du även läsa mera om Förbättringsforums erfarenheter och aktuella reportage. Som medlem får du tidningen förmånligt. I tidningen Bättre Produktivitet återges ofta fördjupade artiklar från de aktuella reportagen. Alla artiklar hittar du via hemsidan.

Mötesplats
Hemsidan fungerar som Förbättringsforums mötesplats och hjälper till att knyta kontakter och att "hitta rätt" inom området. Oavsett om det gäller att hitta konsulter eller erfarenhet.

Erfarenhetsåtervinning
Förbättringsforums affärsidé är att aktivt hjälpa medlemmarna att lära av varandra. Vårt måtto är "Man lär sig av sina misstag, men det är smartare att lära sig av andras". Därför vill FörbättringsForum mynta begreppet Erfarenhetsåtervinning!

Medlemskap
Medlemskap anmäler man gratis på hemsidan. Då får man snabbare information om vad som händer och kan också knyta kontakter med andra medlemmar. Man får också tidningen Verkstäderna förmånligt.
Det finns också en Facebookgrupp för medlemmarna.

Forumträffar och seminarier
Erfarenhetsutbyten som genomförs direkt på företag. Vi träffas på företag som kommit långt eller på företag som precis har startat förbättringsarbetet.

Vi bjuder också in till seminarier kring aktuella teman

Rådgivning
Ett antal rådgivare och kontaktpersoner finns tillgängliga inom FörbättringsForum. Avsikten är att via mail eller telefon gratis kunna få tips och idéer inom området. De rådgivare som finns inom FörbättringsForum är alla på olika sätt engagerade i förbättringsarbetet och har olika former av anställningsförhållanden. En sak har alla gemensamt. Man brinner för ett aktivt förbättringsarbete.


Som medlem får du alltid aktuell information. Du kan nu registrera dig som medlem.

Mer information kontakta någon av projektledarna: Anders Gullander 0703456066 eller Gunilla Almling 0708858748

 

Copyright © FörbättringsForum 2005. info@forbattringsforum.se