"Tillsammans kan vi göra Svensk industri ännu starkare"


Nästa Forumträff.

PGA Corona är alla aktiviteter inställda tills vidare. Håll utkik på hemsidan.

Har du idéer om kommande verksamhet eller intresserad av att medverka inom Förbättringsforum kontakta projektledare Anders Gullander

Var rädd om dig !


GDPR trädde i kraft 25 maj 2018

Läs vår uppdaterade Personuppgiftspolicy här


Projektledare:

Anders Gullander 070-345 60 66

Gunilla Almling 070-885 87 48

Sven Jirby 070-621 00 72


Har du uppdaterat din e-mailadress??

 

 
 


Du är inte inloggad som medlem. Logga in

Rådgivning & kontakt

Ett antal rådgivare och kontaktpersoner finns tillgängliga inom FörbättringsForum. Avsikten är att via mail eller telefon gratis kunna få tips och idéer inom området. Alla är på olika sätt engagerade i förbättringsarbetet och har olika bakgrund och anställningsförhållanden. En sak har dock alla gemensamt; man brinner för ett aktivt förbättringsarbete.

Råd och tips gratis
Maila eller ring. Råd och tips är gratis. Vill man sedan ta ytterligare steg och engagera en rådgivare för något speciellt ändamål är det i så fall en uppgörelse direkt mellan frågeställaren och rådgivaren.

Om du vill skicka e-post till nedanstående adresser måste du byta ut (a) mot @. Detta för att motverka spam.Projektledare & rådgivare:

Anders Gullander, Projektledare och Rådgivare
Specialområden: Förankring, mål, förbättringsstöd och att jämka ihop fack och arbetsgivare.

Tillsammans med Gunilla Almling ansvarig för FörbättringsForums verksamhet.

Har arbetat med lean och förbättringsprocesser sedan början av 90-talet. Anders specialitet är fallgropar i förändringsarbetet, att driva förankringsprocesser och få olika parter på företaget att dra åt samma håll. Ansvarade under många år för området verksamhetsutveckling på Sveriges Verkstadsindustrier (Teknikföretagen). Var med och startade SAF:s progran Ständiga Förbättringar 1993, Centrum för Ständiga Förbättringar år 2000 och FörbättringsForum 2005.

Under åren 97-98 var Anders utvecklingschef på Arbetslivsinstitutet.

Anders finns också på Centrum för Arbetslivsutveckling (www.arbetslivsutveckling.se)

och som kommunalråd i Värmdö kommun (fram till sept 2016)

Tel 070 345 60 66
anders.gullander(a)forbattringsforum.se

Gunilla Almling, Projektledare och Rådgivare
Specialområden: Nätverk, förbättringsstöd, besökslots

Tillsammans med Anders Gullander ansvarig för FörbättringsForums verksamhet.

Gunilla projektleder våra forumträffar på företag och ansvarar för besökslotsverksamheten. Hjälper gärna till med att analysera förbättringsbehov i företag. Med sin breda erfarenhet från flera olika företag och branscher kan hon skräddarsy den förbättringshjälp ni behöver samt hitta rätt person för insatsen. Gunilla besöker även kontinuerligt företagen i FörbättringsForums nätverk för att stämma av dagsläget och hitta goda förebilder

Gunilla var med och grundade Centrum för ständiga Förbättringar och senare FörbättringsForum. Arbetar i dag också inom Almling Utveckling.

Tel 0708 85 87 48
gunilla.almling(a)forbattringsforum.se

Sven Jirby, Rådgivare och projektledare
Specialområden: Ständiga förbättringar, Sex Sigma, Lean produktion, Tjänsteutveckling

Sven har arbetat med ledarskaps- och verksamhetsutveckling sedan början på 1980-talet inom Ledarna, Operativt Ledarskap AB, SAF:s program för Ständiga Förbättringar, Affärshuset Fakta AB och Sandholm Associates AB. Driver i dag Jirby Verksamhetsutveckling (www.jirby.se)

Sven var examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet 1993, 1994 och 1995, är utbildad i EFQMs Business Excellence Model, Quality Award samt Lead Auditor för ISO 9000:2000. Sven har bl.a. skrivit "Utveckla ledarskapet och organisationen!", "Ledarskap för kvalitet och produktivitet", "Ledarskap genom ständiga förbättringar" och "Bättre tjänster!". Sven var även en av grundarna av Centrum för Ständiga Förbättringar.

Tel 070-621 00 72
sven.jirby(a)gmail.com 
Som medlem får du alltid aktuell information. Du kan nu registrera dig som medlem.

 

 

Copyright © FörbättringsForum 2005. info@forbattringsforum.se